مراقبت از محیط زیست

 

مراقبت از محیط زیست

این عکس، که در حدود ۴۰ سال پیش گرفته شده است، شهبانو فرح را همراه با جمعی از پیشاهنگان و جوانان شیر و خورشید سرخ نشان می دهد که به قصد پاکسازی محیط زیست مشغول جمع کردن پاکت های پلاستیکی دور انداخته شده در یک از شهرک های حومۀ مشهد اند. پاسداری از سلامت محیط زیست کشور از جمله هدف های اساسی دولت ایران بود

 

 


   همه حقوق محفوظ است. کپی رایت © ۲۰۲۲ - سایت رسمی فرح پهلوی شهبانوی ایران 

SiteLock