کهن دیارا خاطرات شهبانو فرح پهلوی

  • FPkohandyara
  • هر بار که  صبح دی  ماه ۱۳۵۷ را به یاد می آورم،  اندوهی عمیق و بی  پایان  قلبم را می فشارد. آن  روز  تهران در سکوتی  دلهره  وار بسر می برد.  گوئی  شهری  که  از چند  ماه  پیش در  خون  و آتش دست و پا  می زد ناگهان نفس در سینه   حبس کرده   بود.  قرار بود همان روز  میهن عزیزمان  را ترک   کنیم   به  این گمان  گمراه  کننده  که  دور شدن موقت  پادشاه ایران  به آرام  شدن  شورش  و شورشیان  کمک  خواهد  کرد.