گرد همائی با هدف انسانی

شاهزاده رضا پهلوی، شهبانو فرح پهلوی، شاهدخت ایمان پهلوی و شاهدخت فرحناز پهلوی در گرد همائی که با همّت و ابتکار شاهدخت نور پهلوی در تاریخ ۲۸ سپتامبر ۲۰۱۷ در نیویورک تشکیل شده بود به منظور جمع آوری اعانه برای بنیاد اکیومنAcumen  

 
آکیومن سازمانی است که می کوشد عمیقاً نحوهء جهانی مبارزه با فقر را دگرگون کند.  این سازمان، با سرمایه گزاری در زمینه های مختلف، امکان دسترسی ارزان قیمت به آموزش کمک های پزشکی، فعالیت های محیط زیستی و کار آفرینی را برای مردم فراهم می کند.  اکیومن می کوشد جهان برابری را بنا کند.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
Photos by Zlatko Batistich
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


   همه حقوق محفوظ است. کپی رایت © ۲۰۲۲ - سایت رسمی فرح پهلوی شهبانوی ایران 

SiteLock