۱۰۰۱ روز، خاطرات شهبانو

 

«امروز که پس از گذر این همه سال، این کتاب را می خوانم، دوباره در ایرانم. در سال های نوجوانی، در سال های سرشاری که همسر و مادری جوان بودم، در سال هایی که تاج نخستین شهبانوی تاریخ ایران را بر سر داشتم و به نیابت سلطنت مفتخر بودم. در روزهایی که این کتاب را می نوشتم حتی تصور رویدادهای آینده ممکن نبود. در آن روزها به پیوند های خانوادگی، به کردار نیک و کار خیر، به وظایفی که بر عهده داشتم می اندیشیدم، در راه آزادی زنان ایران و حقوق نوجوانان ایرانی می کوشیدم، و همه توان خود را برای پیشرفت سرزمینم به کار می گرفتم. چشم انداز گذشته پرشکوه ایران را در برابر داشتم، و در راه برخورداری هم میهنانم از برنامه های بهداشتی، سوادآموزی، و پیشرفت های علمی و صنعتی با اراده ای خستگی ناپذیر می کوشیدم. امروز هم به آن زن جوان پرشور و سرشار از امید، به همان ارزش های دیروز می اندیشم، و با همه آنچه بر من و بر ایران گذشته است تحقق آن ها را آرزوها می کنم. سرنوشت من به سرزمینم پیوند خورده است، پیوندی که همیشه پایدار خواهد ماند.»

 

1001 Days: Memoirs of an Empress available now with all fine booksellers and online:
 
@vanishingpicturesspress
 
 
 


   همه حقوق محفوظ است. کپی رایت © ۲۰۲۳ - سایت رسمی فرح پهلوی شهبانوی ایران 

SiteLock