هواپیمایی که از نور خورشید انرژی گرفته و پرواز مینماید

 بازدید شهبانو فرح پهلوی از هواپیمایی که از نور خورشید انرژی گرفته و پرواز مینماید


   همه حقوق محفوظ است. کپی رایت © ۲۰۲۲ - سایت رسمی فرح پهلوی شهبانوی ایران 

SiteLock