به مناسبت درگذشت شادروان جمشید آموزگار

دیگر مردی از مردان سربلند و سازندۀ ایران، جمشید آموزگار، دور از میهن عزیز، درگذشت و دوستداران بی شمارش را در اندوهی ژرف فرو برد. مردی از میان ما رفت که، در میان خدمتگذاران ایران مقام و منزلتی یگانه داشت. خدمات او و نامداران دیگری بود که ایران را قبل از انقلاب ویرانگر به مرحله ای از پیشرفت و توانمندی رساند که در میان جوامع مشابه مانند نداشت. در مقام های بالای دولتی از وزارت تا نخست وزیری به کاردانی و درست کاری شهره بود.  

در وفاداری به پادشاه فقید همواره پایدار ماند و به عنوان نمایندۀ ایران در اوپک برای پاسداری از منافع ملّی ایران خطر را به جان خرید و از هیچ تلاشی برای سر بلندی میهن و بهروزی هم میهنانش کوتاهی نکرد.

درگذشت این خدمتگذار نکوکار و میهن دوست ایران را به همۀ بازماندگان و دوستدارانش تسلیت می گویم و خود رابا آنان همدرد می شمرم.

روانش شاد و نام نیک اش ماندگار باد.

 

 

 


   همه حقوق محفوظ است. کپی رایت © ۲۰۲۲ - سایت رسمی فرح پهلوی شهبانوی ایران 

SiteLock