پیام تبریک شهبانو فرح پهلوی به آقای اصغر فرهادی به مناسبت دریافت جایزه تندیس طلایی اسکار