به مناسبت سی و هفتمین سالگرد درگذشت محمد رضا شاه پهلوی