اخبار و رویدادها

اطلاعیۀ رسمی دبیرخانۀ فرح پهلوی برای مراسم یادبود شاهپورعلیرضا پهلوی

اطلاعیۀ رسمی از دبیرخانۀ فرح پهلوی

مراسم یادبود شاهپور علیرضا پهلوی

۲۳, دی ماه ۱۳۸۹

بدینوسیله به آگاهی هم میهنان و دوستان می رسانیم که مراسم یادبود در روز یکشنبه ۲۳ در Bethesda  واقع  در Strathmore  ژانـویه ۲۰۱۱ ساعت سـه  بعدازظهر در مرکـزایالت مریلند برگذار خواهد شد.

سپاسگزار خواهیم بود با قوانین و راهنمودهای مشروحه زیر همکاری نمایید.

دبیرخانۀ رضا پهلوی  و دبیرخانۀ فرح پهلوی

مسئولین مرکز استراسمور خواستارند  که اطلاعات زیر را به آگاهی شما برسانیم:

* لطفا راس ساعت سه بعدازظهر در محل حاضر باشید که زمان کافی به مسئولین امنیتی جهت راهنمایی داده شود.

* مکان محدود است. میهمانان به ترتیب ورود به صندلی های موجود راهنمایی خواهند شد

* خواهشمندیم از آوردن کودکان خودداری فرمایید

* از آوردن دوربین عکاسی و دوربین ویدئو خودداری فرمایید. مامورین امنیتی در محل درب ورودی از ورود اینگونه وسایل ممانعت خواهند نمود.

* پارکینگ رایگان در جنب استراسمور،  تنها مکانی است که میهمانان مجاز به پارک کردن می باشند.

* آدرس :

The Music Center at Strathsmore
5301 Tuckerman Lane
North Bethesda, MD 20852-3385

* برای احترام به سایر میهمانان و سخنرانان، متاسفانه از راهنمایی شما برای نشستن بعد از شروع مراسم معذوریم.

* تمامی اطلاعات مربوط به این مراسم در تارنماهای رسمی رضا پهلوی و فرح پهلوی در دسترس خواهد بود.

* محل برگذاری مراسم یادبود از پذیرش گل معذوراست.

جهت آگاهی رسانه ها، خبرنگاران با ارائۀ کارت خبرنگاری معتبر جهت ثبت نام برای حضور در مراسم با دبیرخانۀ رضا پهلوی با شمارۀ زیر تماس حاصل نمایند: 7007 – 765 – (301) 1+

برای اطلاعات بیشتر لطفا با شمارۀ:  4428-503-(202)1+

و یا ای میل آدرس تماس حاصل فرمایید
memorial@rezapahlavi.org