درباره ایران

ایران کشوری در جنوب غربی آسیا و در منطقه خاورمیانه با ۱٬۶۴۸٬۱۹۵ کیلومتر مربّع وسعت و بر پایه سرشماری سال ۱۳۹۰ دارای حدود ۷۶.۰۹۱ میلیون نفر جمعیت است. پایتخت، بزرگ‌ترین شهر و مرکز سیاسی ایران، تهران است. ایران از شمال با جمهوری آذربایجان، ارمنستان و ترکمنستان، از شرق با افغانستان و پاکستان و از غرب با ترکیه و عراق همسایه‌ است و همچنین از شمال به دریای خزر و از جنوب به خلیج فارس و دریای عمان محدود می‌شود، که دو منطقه نخست از مناطق مهم استخراج نفت و گاز در جهان هستند.

مساحت: 
کل: ۱٬۶۴۸٬۱۹۵ کیلومتر مربع
مقام کشوری در مقایسه با دنیا: ۱۸
زمین: ۱،۵۹۵،۵۳۱ کیلومتر مربع
آب: ۱۱۶،۶۰۰ کیلومتر مربع

مرز های زمینی‌: 
کل: ۵۴۴۰ کیلومتر
کشورهای مرزی: افغانستان ۹۳۶ کیلومتر، ارمنستان ۳۵ کیلومتر، اذربایجان -اصلی‌ ۴۳۲ کیلومتر، اذربایجان -نخجوان درون بومی ۱۷۹ کیلومتر، عراق ۱۴۵۸ کیلومتر، پاکستان ۹۰۹ کیلومتر، ترکیه ۴۹۹ کیلومتر، ترکمنستان ۹۹۲ کیلومتر

خط ساحلی: 
۲۴۴۰ کیلومتر؛ یاداشت – ایران همچنین با دریای خزر مرز دارد ۷۴۰ کیلومتر

زمینها: 
حاشیه های کوهستانی پست و بلند؛ آبگیر مرکزی همراه با صحرا و کوهستان ؛ دشتهای کوچک ناپیوسته در کنار هر دو ساحل

شدت ارتفاعات: 
کم ارتفاع ترین نقطه :دریای خزر – ۲۸ متر
پر ارتفاع ترین نقطه: کوه دماوند – ۵۶۷۱ متر

منابع طبیعی :
نفت، گاز طبیعی ، ذغال ، کروم ، مس، سنگ آهن ، سرب ، منگنز ، فلز روی، گوگرد

استفاده از زمینها :
قابل زرع : ۷۸.۹%
کشت محصولات دائمی: ۲۹.۱%
غیره: (۱۳۸۴) ۹۳.۸۸%

زمینهای آبیاری شده: 
۹۳۰,۸۹ کیلومتر مربع (۱۳۸۷)
۵.۱۳۷کیلومتر مکعب (۱۳۷۶)

برداشت آب شیرین (داخلی‌/ صنعتی/ کشاورزی:)
کل: ۷۲.۸۸ کیلومتر مکعب / سال ( %۷، %۲، %۹۱ )
سرانه: ۱۰۴۸ متر مکعب / سال (۱۳۷۹ )

خطرات طبیعی :
خشکسالی های متناوب، سیل ؛ توفان خاک ، توفان شن؛ زلزله

محیط زیست – مشکلات کنونی: 
آلودگی هوا، بخصوص در نواحی شهری ، که از گاز های خودروها ، عملیات پالایشگاه ها و پسابهای صنعتی ایجاد میشوند؛ قطعه درختان جنگلی‌ ، چرای بیش از حد ، بیابان زائی ، آلودگی نفت در خلیج فارس ، زیان تالاب ها از خشکسالی ، تخریب خاک (دراثر شوری)؛ مقادیر ناکافی آب آشامیدنی ؛ آلودگی آب از فاضلابها و زباله صنعتی ؛ شهر سازی

محیط زیست – قراردادهای بین المللی :
شراکت با: تنوع زیستی‌ ، تغییرات اقلیمی ، تغییرات اقلیمی -پروتکل کیوتو ، بیابان زائی ، گونه های در معرض خطر ، زباله های خطرناک ، زباله ریزی در اقیانوس ، حفاظت ازلایه اوزون ، آلودگی کشتیها ، تالاب
امضا شده ولی‌ تصویب نشده: اصلاح محیط زیست، قانون دریا، محافظت از حیات دریایی

جغرافی – یاداشت: 
موقعیت سوق الجیشی در خلیج فارس و تنگه هرمز که مسیرهای دریایی حیاتی‌ برای حمل و نقل نفت خام میباشند

مردم و جامعه 
اسم: ایرانی
صفت: ایرانی

گروه های قومی :
فارس ۵۱%، آذری ۲۴%، گیلکی و مازندرانی ۸%، کرد ۷%، عرب ۳%، لر۲%، بلوچ ۲%، ترکمن ۲%، غیره ۱%

مذاهب:
مسلمان (رسمی‌ (۹۸) %شیعه ۸۹%، سنی ۹)%، غیره (شامل زرتشتی ، کلیمی ، مسیحی‌ ، و بهائی )۲%

زبانها :
فارسی و گویش های فارسی )رسمی‌ (۵۸%، ترکی‌ و گویش های ترکی‌ ۲۶%، کرد ۹%، لری ۲%، بلوچی ۱%، عربی‌ ۱%، ترکی‌ ۱%، غیره ۲%

جمعیت :
۷۷،۸۹۱،۲۲۰ (تیر۱۳۹۰به طور تقریبی)
رده کشوری در دنیا: ۱۸

ساختار سنی‌ :
۱۴-۰ سال: % ۱. ۲۴ مذکر ۳۴۲,۶۰۸, ۹/مونث ۴۲۷,۱۲۸,۹
۶۴-۱۵ سال:۷۰.۹% مذکر ۱۹۳,۰۸۳, ۲۸/مونث ۴۴۵,۱۷۰,۲۷
۶۵ سال به بالا: %۵( مذکر ۹۶۷,۸۴۴, ۱/مونث ۸۴۶,۰۵۵,۲)(سال ۲۰۱۱ به طور تقریبی )

سن متوسط: 
کل: ۸.۲۶سال
مذکر: ۶.۲۶سال
مونث: ۱.۲۷سال ( سال ۱۳۹۰ به طور تقریبی )

میزان رشد جمعیت :
۲۴۸. ۱% ) سال ۱۳۹۰ به طور تقریبی )
رده کشوری در دنیا: ۹۴

میزان موالید: 
۵.۹۴موالید /۱۰۰۰جمعیت (سال ۱۳۹۰ به طور تقریبی )
رده کشوری در دنیا: ۱۰۳

میزان مرگ: 
۹۴.۵مرگ/ ۱۰۰۰جمعیت (تیر۱۳۹۰ به طور تقریبی)
رده کشوری در دنیا: ۱۶۴

میزان خالص مهاجرت: 
۱۳.۰-مهاجر/ ۱۰۰۰ جمعیت ( سال ۱۳۹۰ به طور تقریبی )
رده کشوری در دنیا: ۱۲۳

شهریت: 
جمعیت شهری: ۷۱%کل جمعیت(۱۳۸۹)
میزان شهرنشینی : ۹.۱%میزان سالانه تغییر ( سال۹۴ -۱۳۸۹به طور تقریبی )

کلان شهرها: 
تهران پایتخت ۱۹. ۷ میلیون ؛ مشهد ۵۹۲. ۲میلیون ، اصفهان ۷۰۴. ۱میلیون ؛ کرج ۵۳۱. ۱ میلیون ؛ تبریز ۴۵۹. ۱ میلیون ۲۰۰۹

ضریب جنسی‌: 
در بدو تولد: ۰۵.۱مذکر/ مونث
زیر ۱۵ سال: ۰۵.۱مذکر/ مونث
۶۴-۱۵سال : ۰۲.۱مذکر/ مونث
۶۵ سال به بالا: ۹۱.۰مذکر/ مونث
کل جمعیت :۰۲.۱مذکر/ مونث ( سال ۱۳۹۰به طور تقریبی )

میزان مرگ و میر مادران: 
۳۰مرگ/ ۰۰۰,۱۰۰تولد(۱۳۸۷)

میزان مرگ و میر نوزادان: 
کل: ۲۶.۴۲مرگ/ ۱۰۰۰تولد
رده کشوری در دنیا: ۶۰
مذکر: ۷۵.۴۲مرگ/ ۱۰۰۰تولد
مونث: ۷۵.۴۱ مرگ/ ۱۰۰۰ تولد ( سال ۱۳۹۰به طور تقریبی )

سن متوسط: 
کل جمعیت: ۰۶.۷۰
رده کشوری در دنیا: ۱۴۶
مذکر: ۵۸.۶۸سال
مونث: ۶۱.۷۱ سال ( سال ۱۳۹۰به طور تقریبی )

میزان باروری: 
۸۸.۱ فرزند متولد / زن ( سال ۱۳۹۰به طور تقریبی  )
رده کشوری در دنیا: ۱۴۲

مخارج بهداشتی: 
۹.۳%تولید ناخالص ملی‌ (۱۳۸۸)

تراکم پزشکان: 
۸۹.۰پزشک/ ۱۰۰۰جمعیت (۱۳۸۴)

تراکم تخت بیمارستان: 
۳۸.۱تخت/ ۱۰۰۰جمعیت (۱۳۸۵)

منبع آب نوشیدنی‌: 
صحی:
شهری: ۹۸%جمعیت
روستایی: ۸۳%جمعیت
کل: ۹۳%جمعیت
غیر صحی :
شهری: ۲%جمعیت
روستایی: ۱۷%جمعیت
کل: ۷%جمعیت

دسترسی‌ به تجهیزات بهداشتی: 
صحی:
شهری: ۸۶%جمعیت
روستایی: ۷۸%جمعیت
کل: ۸۳%جمعیت
غیر صحی:
شهری: ۱۴%جمعیت
روستایی: ۲۲%جمعیت
کل: ۱۷%جمعیت (۱۳۷۹)

میزان شیوع HIV/AIDS در بزرگسالان: 
%۲.۰(  سال ۱۳۸۸به طور تقریبی )
رده کشوری در دنیا: ۱۰۰

میزان افرادی که با HIV/AIDS زندگی‌ میکنند: 
۹۲۰۰۰( سال ۱۳۸۸ به طور تقریبی )
رده کشوری در دنیا: ۴۳

مرگ در اثر :HIV/AIDS
۶۴۰۰( سال ۱۳۸۸ به طور تقریبی )
رده کشوری در دنیا: ۳۳

بیماریهای عفونی‌: 
درجه خطر: متوسط
بیماریهای مرتبط به غذا یا آب: اسهال باکتریایی
بیماریهای منتقله: تب خونریزی دهنده کریمین کنگو و مالاریا
یادداشت: آنفلوانزای مرغی H5N1 که به شدت بیماری زا است در این کشور شناسائی شده است که خطر ناچیزی را برای موارد بسیار نادر در توابع آمریکایی که تماس نزدیک با پرندگان دارند به همراه دارد (۱۳۸۸)

معرض چاقی – میزان شیوع در بزرگسالان: 
% ۲.۱۴ (سال ۱۳۸۴)

مخارج تحصیل: 
۷.۴%از تولید ناخالص ملی‌
رده کشوری در دنیا: ۷۱

سواد: 
تعریف: ۱۵ سال به بالا خواندن و نوشتن را بلد هستند
کل جمعیت: ۷۷%
مذکر: ۵.۸۳%
مونث:% ۴.۷۰(سال ۱۳۸۱ به طور تقریبی )

زمان متوسط تحصیل (ابتدایی الی‌ دوره سوم 🙂
کل: ۱۳ سال
مذکر: ۱۳ سال
مونث: ۱۳ سال (۱۳۸۸ )

تولید ناخالص ملی‌ ( تعادل قدرت خرید:)
۷.۸۱۸بیلیون دلار(سال ۱۳۸۹ به طور تقریبی )
رده کشوری در دنیا: ۲۰
۳.۸۱۰ بیلیون دلار ( سال ۱۳۸۸ به طور تقریبی )
۸.۸۰۹ بیلیون دلار ( سال ۱۳۸۷ به طور تقریبی )
یادداشت: اطلاعات به دلار در سال ۱۳۸۹ میباشد

تولید ناخالص ملی‌ ( قیمت رسمی‌ ارز 🙂
۲.۳۵۷ بیلیون دلار ( سال ۱۳۸۹ به طور تقریبی )

تولید ناخالص ملی‌ (میزان رشد واقعی‌ 🙂
۱(%سال ۱۳۸۹ به طور تقریبی )
رده کشوری در دنیا: ۱۷۰
%۰۱.(سال ۱۳۸۸ به طور تقریبی )
%۱(سال ۱۳۸۷ به طور تقریبی )

تولید ناخالص ملی‌ – سرانه :
۱۰۶۰۰دلار ( سال ۱۳۸۹ به طور تقریبی )
رده کشوری در دنیا: ۱۰۴
۱۰۷۰۰ دلار ( سال ۱۳۸۸ به طور تقریبی )
۱۰۸۰۰ دلار ( سال ۱۳۸۷ به طور تقریبی )
یادداشت: اطلاعات به دلار در سال ۱۳۸۹ میباشد

تولید ناخالص ملی‌ – ترکیب بخشی :
کشاورزی: ۱۱%
صنعت: ۷.۴۱%
خدمات:% ۳.۴۷( سال ۱۳۸۹ به طور تقریبی )

نیروی کار: 
۷.۲۵ میلیون
رده کشوری در دنیا: ۲۲
یادداشت: کمبود نیروی کار ماهر(سال ۱۳۸۹ به طور تقریبی )

نیروی کار – مطابق حرفه: 
کشاورزی: ۲۵%
صنعت: ۳۱%
خدمات:% ۴۵( خرداد ۱۳۸۶ )
میزان بیکاری:
%۶.۱۴(سال ۱۳۸۹ به طور تقریبی )
رده کشوری در دنیا: ۱۴۵
%۳.۱۰ ( سال ۱۳۸۷ به طور تقریبی )
یادداشت: اطلاعات بر اساس دولت ایران میباشد

بیکاری، جوانان بین سنین ۲۴-۱۵:
کل: ۰۱. ۲۳%
مذکر: ۲۱.۲۰%
مونث:% ۹۵ .۳۳( سال ۱۳۸۷ )

جمعیت زیر خط فقر: 
۱۸ % (سال۱۳۸۶ به طور تقریبی )

در آمد خانوار یا مصرف درصد سهم: 
کمترین: ۱۰:%۶.۲%
بیشترین: ۱۰:%۶.۲۹(% ۱۳۸۴ )

توزیع درامد خانواده – شاخص جینی :
۵.۴۴(۱۳۸۵)
رده کشوری در دنیا: ۴۱

سرمایه گذاری ( ناخالص ثابت 🙂
۶.۲۷%تولید ناخالص ملی‌ ( سال ۱۳۸۹ به طور تقریبی )
رده کشوری در دنیا: ۳۱

بودجه: 
درآمد: ۹.۱۱۰ بیلیون دلار
هزینه: ۹۸.۸۹ بیلیون دلار ( سال ۱۳۸۹ به طور تقریبی )

مالیاتها و هزینه های غیره: 
۳۱%تولید ناخالص ملی‌ (سال ۱۳۸۹ به طور تقریبی )
رده کشوری در دنیا: ۸۴

مازاد (+) یا کسری (-) بودجه: 
۹.۵% تولید خالص ملی‌ (سال ۱۳۸۹ به طور تقریبی)
رده کشوری در دنیا: ۱۳

بدهی عمومی‌: 
۶.۱۶%تولید ناخالص ملی‌ ( سال ۱۳۸۹ به طور تقریبی )
رده کشوری در دنیا: ۱۱۵
۷.۱۸%تولید ناخالص ملی‌ ( سال ۱۳۸۸ به طور تقریبی )

نرخ تورم ( قیمت های مصرف کننده 🙂
۱.۱۰% سال ۱۳۸۹ به طور تقریبی
رده کشوری در دنیا: ۱۹۹
۵.۱۳ % سال ۱۳۸۹ به طور تقریبی
یاداشت: تخمین رسمی‌ ایران

نرخ عمده وام بانک تجارتی :
۵.۱۲ %تقریبا در تاریخ ۱۰ دی ۱۳۸۹
رده کشوری در دنیا: ۸۰
۱۲ % تقریبا در تاریخ ۱۰ دی ۱۳۸۸

سهام پولهای باریک: 
۱۵.۵۰ بیلیون دلار ( تقریبا در تاریخ ۱۰ دی ۱۳۸۹ )
رده کشوری در دنیا: ۴۴
۱۶.۴۸ بیلیون دلار ( تقریبا در تاریخ ۱۰ دی ۱۳۸۸ )

سهام پولهای گسترده: 
۷.۱۶۶ بیلیون دلار ( تقریبا در تاریخ ۱۰ دی ۱۳۸۹ )
رده کشوری در دنیا: ۴۲
۲.۱۴۷ بیلیون دلار ( تقریبا در تاریخ ۱۰ دی ۱۳۸۸ )

سهام اعتبار داخلی‌: 
۱۳۵ بیلیون دلار( تقریبا در تاریخ ۱۰ دی ۱۳۸۹ )
رده کشوری در دنیا: ۴۲
۷.۱۲۱ بیلیون دلار ( تقریبا در تاریخ ۱۰ دی ۱۳۸۸ )

ارزش بازار سهام معامله شده عمومی‌ :
۶۲.۸۶ بیلیون دلار (۱۰ دی ۱۳۸۹ )
رده کشوری در دنیا: ۴۸
۳.۶۳ بیلیون دلار (۱۰  دی ۱۳۸۸ )
۴۰.۴۹ بیلیون دلار (۱۰  دی ۱۳۸۷ )

کشاورزی – محصولات: 
گندم، برنج، غلات دیگر، چغندر قند، نیشکر ، میوه ، آجیل ، پنبه ؛ لبنیات ، نخ پشم؛ خاویار

صنایع :
نفت خام، پتروشیمی ، کود، سود سوز آور، منسوجات، سیمان و مواد ساختمانی دیگر، فراوری مواد غذایی (بخصوص تصفیه شکر و تولید روغن گیاهی‌)، ساخت فلز آهنی و غیر آهنی ، ابزار

میزان رشد تولید صنعتی :
۴.۱ %-سال ۱۳۸۹ به طور تقریبی
رده کشوری در دنیا: ۱۵۴

برق – تولید: 
۸.۲۱۲ بیلیون کیلووات در ساعت ( سال ۱۳۸۸ به طور تقریبی )
رده کشوری در دنیا: ۱۹

برق – مصرف: 
۷.۲۰۶ بیلیون کیلووات در ساعت( سال ۱۳۸۸ به طور تقریبی )
رده کشور در دنیا: ۱۸

برق – صادرات: 
۱۵.۶ بیلیون کیلووات در ساعت( سال ۱۳۸۸ به طور تقریبی )

برق – واردات: 
۲.۰۶ بیلیون کیلووات در ساعت( سال ۱۳۸۸ به طور تقریبی )

نفت – تولید: 
۲۵۲.۴ میلیون بشکه در روز( سال ۱۳۸۹ به طور تقریبی )
رده کشوری در دنیا: ۵

نفت – مصرف: 
۸۴۵.۱ میلیون بشکه در روز ( سال ۱۳۸۹ به طور تقریبی )
رده کشوری در دنیا: ۱۴

نفت – صادرات: 
۵۲۳.۲ میلیون بشکه در روز ( سال ۱۳۸۸ به طور تقریبی )

نفت – واردات: 
۱۰۰,۲۹۷ بشکه در روز ( سال ۱۳۸۸ به طور تقریبی )
رده کشوری در دنیا: ۳۶

نفت – ذخیره اثبات شده: 
۱۳۷ بیلیون بشکه در روز بر اساس ادعا ایران
رده کشوری در دنیا: ?