علیاحضرت

شهبانو فرح پهلوی

فرح پهلوی در تصدی ۲۰ ساله خود به عنوان شهبانوی ایران ، ریاست افتخاری ۱۲ موسسه هنری و ۲۶ سازمان تحصیلی‌، سلامتی‌، ورزشی، و فرهنگی‌ بودند، که در میان آنها نهاد های غیر دولتی نیز وجود داشت. ایشان در مصاحبه اختصاصی که با کنوس داشتند، عشق بدون تغییر و پایدار خود را به هنر، فرهنگ، هموطنان خویش و ایران عزیزشان نمودار میکنند.

ازدواج سلطنتی

محمد رضا شاه پهلوی با فرح دیبا، تنها فرزند سهراب دیبا، سروانی در نیروی ارتش شاهنشاهی ایران، و همسرشان، فریده قطبی ازدواج کردند. ازدواج سلطنتی درتاریخ ۲۸ آذر ۱۳۳۸ در تهران برقرار شد و ملکه فرح با عنوان شهبانو تاجگذاری شدند. لقب شهبانو به طور اختصاصی برای فرح پهلوی در تاجگذاری ۴ آبان ۱۳۴۶ ابداع شد

سلف: خود به عنوان همسر پادشاه ایران
جانشین: رضا پهلوی ولیعهد ایران

شاهزاده رضا پهلوی، ولیعهد ایران متولد ۹ آبان ۱۳۳۹
شاهدخت فرحناز پهلوی متولد ۲۱ اسفند ۱۳۴۱
شاهزاده علیرضا پهلوی متولد ۸ اردیبهشت ۱۳۴۵ تاریخ فوت ۴ دی‌ ۱۳۸۹
شاهدخت لیلا پهلوی متولد ۷ فروردین ۱۳۴۹ تاریخ فوت۲۰ خرداد ۱۳۸۰

اعضای

خانواده پهلوی

ملکه فرح دو ماه پس از ازدواجشان باردار شدند و در ۹ آبان ۱۳۳۹، پس از انتظاری طولانی‌، شاه خبر بدنیا آمدن پسری را با نام رضا به همسر خود دادند. زوج سلطنتی دارای سه فرزند دیگر با نامهای فرحناز (۲۱ اسفند ۱۳۴۱)، علیرضا (۸ اردیبهشت ۱۳۴۵-۱۴ دی ۱۳۸۹)، و لیلا (۷ فروردین ۱۳۴۹-۲۰ خرداد ۱۳۸۰) شدند.

مراسم تاج گذاری

محمد رضا شاه پهلوی و ملکه فرح،
شهبانوی ایران

تاجگذاری محمد رضاشاه پهلوی بدون شک یکی‌ از خارقالادهترین مناسبت هایی‌ بود که در تاریخ طولانی‌ سلطنت در ایران اتفاق افتاد. این واقعه در سراسر دنیا با کنجکاوی بیسابقه ای‌ در مورد کشوری که معمولاً دور از زرق و برق سلطنتی بود تماشا شد.

این کنجکاوی شاید به این علت بیشتر بود که همسر او، ملکه فرح ، شهبانوی ایران اولین بانویی بود که  در ۲۵۰۰ سال تاریخ به عنوان ملکه تاجگذاری میشد. هدف شاه از این کار دادن نقش جدید به زنان در جامعه ایرانی بود. مراسم تاجگذاری در تالار باشکوه کاخ گلستان در۴ آبان ۱۳۴۶ در تهران برگزار شد.

مصاحبه اختصاصی مجله Point de Vue

با شهبانو فرح پهلوی

چندی پیش مجله فرانسوی Point de Vue گزارش مفصلی دربارۀ خانوادۀ سلطنتی ایران و به ویژه شهبانو فرح پهلوی منتشر کرد که روی جلد آن نیز به شهبانو و چهار نوۀ ایشان اختصاص داشت. این مجله همراه با انتشار مصاحبه‌ای طولانی با شهبانو نوشت: «برای نخستین بار، ملکه فرح ما را همراه با چهار نوه‌اش می‌پذیرد.»

۱۰۰۱ روز

خاطرات یک ملکه

«خاطرات فرح دیبا پهلوی با نوشته زیبا، هوشمندانه و روشن‌فکرانه، دریچه‌ای به روی زندگی یکی از زنان بزرگ عصر ما می‌گشاید و چشم‌اندازی بی‌نظیر از کشور خارق‌العاده‌ای که او و همسرش قبل از تاریکی بر آن سلطنت می‌کردند، ارائه می‌دهد. ” – باب کولاسلو، سردبیر موسس مجله مصاحبه

در آن زمان که خاطراتم را می نوشتم، نمی دانستم چه اتفاقی قرار است بیفتد. . .

آرشیو ویدیو

انتشار ویژه

هدیه مرکز مطالعات خاورمیانه

۱۰۰۱ روز

خاطرات یک ملکه

«خاطرات فرح دیبا پهلوی با نوشته زیبا، هوشمندانه و روشن‌فکرانه، دریچه‌ای به روی زندگی یکی از زنان بزرگ عصر ما می‌گشاید و چشم‌اندازی بی‌نظیر از کشور خارق‌العاده‌ای که او و همسرش قبل از تاریکی بر آن سلطنت می‌کردند، ارائه می‌دهد. ” – باب کولاسلو، سردبیر موسس مجله مصاحبه

در آن زمان که خاطراتم را می نوشتم، نمی دانستم چه اتفاقی قرار است بیفتد. . .

عضویت در خبرنامه

برای جدیدترین خبرها و رویدادها به لیست پستی ما بپیوندید