شاهدخت فرحناز پهلوی

شاهدخت فرحناز پهلوی در۲۱ اسفند ۱۳۴۱ در تهران چشم به دنیا گشودند . فرحناز مدرسه ابتدایی را از سال ۱۳۵۷-۱۳۴۹ در مدرسه مخصوص نیاوران به پایان رساندند. ایشان از سال ۱۳۵۹- ۱۳۵۸ در دبیرستان استر واکر در سیمزبری ، کانتیکات مشغول به تحصیل شدند و تحصیلات خود را در مدرسه آمریکایی قاهره واقع در مصر از۱۳۶۰-۱۳۵۹ ادامه دادند. ایشان تحصیلات دانشگاهی خود را در بنینگتن کالج ، واقع در ایالت ورمانت ، به پایان رساندند و مدرک لیسانس درعلوم اجتمأعی کسب کردند. ایشان فوق لیسانس خود را در سال ۱۳۶۹ از دانشکده مددکاری اجتمأعی در رشته روانشناسی‌ کودک بدست آوردند.

این روزها شاهدخت فرحناز به مادرشان ، علیاحضرت فرح پهلوی ، و برادرشان رضا شاه دوم، بسیار نزدیک هستند و توجه شدیدی به حوادثی که در ایران اتفاق میافتد نشان میدهند. همانطور که از تحصیلات ایشان معلوم است، ایشان بانوی دلسوزی هستند که توجه خاصی‌ نسبت به مسائل اجتمأعی در جامعه دارند ، بخصوص نسبت به آنها که مربوط به اشخاص محروم میشود.

خواهران و برادران
شهناز پهلوی ، خواهر ناتنی ، (متولد ۵ آبان ۱۳۱۹)
رضا پهلوی ، ولیعهد ایران (متولد ۹ آبان ۱۳۳۹)
علیرضا پهلوی (۸ اردیبهشت ۱۳۴۵-۱۴ دی ۱۳۸۹)
لیلا پهلوی (۷ فروردین ۱۳۴۹-۲۰ خرداد ۱۳۸۰)

پدر، محمد رضا شاه پهلوی
مادر، فرح دیبا
متولد ۲۱ اسفند ۱۳۴۱
ایرن، تهران