ملاقات ها و سفرهای رسمی‌

اعلیحضرت محمد رضا شاه پهلوی و علیاحضرت فرح پهلوی

۱۳۳۸ (اسفند) – پاکستان

۱۳۴۰ (خرداد) – نروژ

۱۳۴۰ (مهر) – فرانسه

۱۳۴۰ (فروردین) – ایالات متحده آمریکا

۱۳۴۳ (تیر) – ایالات متحده آمریکا

۱۳۴۴ (فروردین) – انگلستان

۱۳۴۴ (خرداد) – برزیل ، آرژانتین و کانادا

۱۳۴۴ (جولای) – شوروی

۱۳۴۵ (شهریور) – بلغارستان ، مجارستان ، لهستان

۱۳۴۶ (فروردین) – پاکستان ، چکسلواکی ، جمهوری فدرال آلمان

۱۳۴۶ (تیر) – ترکیه و فرانسه

۱۳۴۶ (بهمن) – تایلند و مالزی

۱۳۴۷ (تیر) – اتیوپی

۱۳۴۷ (شهریور) – شوروی

۱۳۴۸ (بهمن) – هندوستان

۱۳۴۸ (اردیبهشت) – تونس

۱۳۴۹ (تیر) – فنلاند

۱۳۴۹ (دی) – شوروی

۱۳۴۹ (مرداد) – رمانی

۱۳۵۰ (تیر) – کانادا

۱۳۵۱ (مهر) – شوروی 

۱۳۵۱ (مهر) – یوگسلاوی ، رمانی ، لهستان

۱۳۵۲ (تیر) – انگلستان

۱۳۵۲ (تیر) – ایالات متحده آمریکا 

۱۳۵۲ (مهر) – جمهوری چین (به تنهایی)

۱۳۵۲ (مهر) – فرانسه

۱۳۵۳ (شهریور) – استرالیا ، نیو زیلند ، اندونزی و هندوستان

۱۳۵۴ (بهمن) – مصر و اردن

۱۳۵۴ (خرداد) – ونزولا ، مکزیک و ایالات متحده آمریکا

۱۳۵۴ (خرداد) – اردن

۱۳۵۵ (بهمن) – ایالات متحده آمریکا

۱۳۵۵ (اسفند) – اسپانیا و سنگال

۱۳۵۵ (فروردین) – پاکستان

۱۳۵۵ (اردیبهشت) – پاکستان

۱۳۵۵ (اردیبهشت) – انگلستان و ایالات  متحده آمریکا

۱۳۵۶ ایالات متحده آمریکا و فرانسه