شاهزاده رضا پهلوی

شاهزاده رضا پهلوی در تاریخ ۹ آبان ۱۳۳۹ در شهر تهران متولد شدند. پدر ایشان شاه ایران و مادرشان شهبانوی ایران بودند. ایشان به عنوان ولیعهد ایران و فرزند ارشد خانواده ، در سن ۱۷ سالگی ایران را به منظور گرفتن تعلیمات نیروی هوأیی ترک کردند ولی‌ استقرار دولت روحانیان در ایران مانع برگشت ایشان به کشورشان شد. علیرغم اینکه اجبار به زندگی‌ در تبعید دارد، رضا پهلوی همچنان نسبت به ایران احساس تعهد و وطن پرستی‌ دارد.

رضا پهلوی پس از ترک ایران دوره تحصیلات عالیه خود را در USC با اخذ مدرک لیسانس علوم سیاسی به پایان رساندند. ایشان دوره خلبانی جنگی را در پایگاه نیروی هوأیی ریس در شهر لوباک ایالت تگزاس در آمریکا به پایان رساندند و خلبان جنگی ماهری میباشند. رضا پهلوی در زمان جنگ ایران و عراق داوطلب شدند که به عنوان خلبان جنگی به کشورشان خدمت کنند ولی‌ دولت روحانیان قبول نکردند.

رضا پهلوی سی‌ سال است که رهبر و مدافع اصول آزادی ، دمکراسی و حقوق بشر برای هموطنان خود میباشند. ایشان به طور دائمی با هموطنان خود ، چه در داخل و چه در خارج از کشور ، در تماس هستند. رضا پهلوی در سفرهأیی که به دور دنیا میکنند با رهبران کشورها ، قانون گذاران ، سیاست گذاران ، گروه های منافع مختلف  و گروه های دانشجویی ملاقات میکنند و در مورد گرفتاری ایرانیان که زیر حکومت اسلامی هستند صحبت میکنند. ایشان دائماً بر علیه آزار و سرکوبی گسترده ای‌ که ایرانیان با آن روبرو هستند سخنرانی میکنند و درخواست استقرار یک حکومت غیر مذهبی‌ و دمکراتیک را در ایران میکنند. پیام منحصر به فرد رضا پهلوی از زمان انتخابات سال ۲۰۰۹ به بعد برای همبستگی‌ و وحدت برای ایران غیر مذهبی‌ و دمکراتیک ضرورت جدیدی به خود گرفته است.

علاوه بر مقالات متعددی که ایشان نوشتند، رضا پهلوی سه کتاب در مورد مسائل ایران هم به چاپ رسانده ا‌ند: گذشته و آینده ( انتشارات کیهان، ۲۰۰۰ )؛ Winds of Change: The Future of Democracy in Iran (رگنری ، ۲۰۰۲)؛ و
(دنول ۲۰۰۹ .IRAN: The Deciding Hour  )

رضا پهلوی از سال ۱۹۷۸ در تبعید زندگی‌ کرده است. ایشان در ۱۲ ژوًن ۱۹۸۶ با یاسمن اعتماد امینی ازدواج کردند که حاصل آن سه دختر با نام های نور پهلوی (۱۴ فروردین ۱۳۷۱)، ایمان پهلوی (۲۱ شهریور ۱۳۷۲) و  فرح پهلوی (۲۷ دی ۱۳۷۲) میباشد.

یاسمن از دانشکده حقوق دانشگاه جرج واشنگتن با مدرک دکترای حقوق فارغ التحصیل شد. ایشان امتحان بار آمریکا را گذارند و ده سال به عنوان وکیل در مرکز قانون کودکان برای جوانانی که در معرض خطر هستند مدافع حقوقی بود. یاسمن همچنین در سال ۱۳۷۰  بنیاد کودک ایران را که خدمات پیچیده ، حیاتی‌ و رایگان در اختیار کودکان تنگدست ایران میگذارد  تاسیس کرد.

خواهران  و برادران:
والاحضرت شهناز پهلوی ، خواهر ناتنی (۵ آبان ۱۳۱۹)
فرحناز پهلوی (۲۱ اسفند ۱۳۴۱)
علیرضا پهلوی (۸ اردیبهشت ۱۳۴۵-۱۴ دی ۱۳۸۹)
لیلا پهلوی (۷ فروردین ۱۳۴۹-۲۰ خرداد ۱۳۸۰)

همسر:
یاسمین پهلوی (۴ مرداد ۱۳۴۷)

فرزندان:
نور پهلوی (۱۴ فروردین ۱۳۷۱)
ایمان پهلوی (۲۱ شهریور ۱۳۷۲)
فرح پهلوی (متولد ۲۷ دی ۱۳۸۲)

پدر: محمد رضا شاه پهلوی
مادر: فرح دیبا
متولد ۹ آبان ۱۳۳۹
ایران، تهران

Winds of Change: The Future of Democracy in Iran

شاهزاده رضا پهلوی سه کتاب در مورد مسائل ایران هم به چاپ رسانده ا‌ند: گذشته و آینده ( انتشارات کیهان، ۲۰۰۰ )؛ Winds of Change: The Future of Democracy in Iran (رگنری ، ۲۰۰۲)؛ و
(دنول ۲۰۰۹.IRAN: The Deciding Hour )