اخبار و رویدادها

به مناسبت اهداء لوح سپاس شهرلس انجلس به هایده هنرمند گرانقدرایران

هايده عزيز،
در آسمان پر ستاره هنر ايران تو يكی از درخشان ترين ستاره ها هستی و اهداء لوح
سپاس به هنرمند گرانقدری مانند تو در حكم ادای دين به هنر و فرهنگ ايران است.
خوب می دانی كه پادشاه فقيد، شاهزاده رضا و من تا چه اندازه از شنيدن آواز دلنشین و
ترانه های زیبای تو لذت می برديم. صدای گرم و رسای تو هنوز در گوش من طنين انداز
است.
وفاداری و دوستی ات را به ويژه بعد از آنچه در ایران رویداد هرگز فراموش
نمی کنم.
افسوس که چون بسیاری دیگر از هنرمندان ایرانی دوری از وطنی را که به آن عشق
می ورزیدی تاب نیاوردی و خیلی زود دوستداران خود را تنها گذاردی.
هایده عزیز،
آوای بی همتا و ترانه های ماندگار تو در تاریخ موسیقی ایران جاودانه خواهد ماند.
روانت شاد.