اخبار و رویدادها

به مناسبت بازداشت آقای قاسم بهرامی – شیدای همدانی

از شنیدن خبر بازداشت شاعر آزادیخواه و میهن‌ دوست، آقای قاسم بهرامی «شیدای همدانی» متاثر شدم. قدردان مهر‌‌شان هستم و امیدوارم هرچه زودتر از بند این رژیم ضد فرهنگ و هنر و ادب رها شوند. در تمام این سالها صدای هنرمندان، با وجود بازداشت و زندان خاموش نشد.

پادشاه فقید با وجود تمام سختی‌ها و رنج‌ها، هیچ‌ گاه از هم‌ میهنان ‌شان گله نکردند و من نیز هرگز تلخی به دل راه نمی‌دهم.

باور دارم که نور بر تاریکی پیروز خواهد شد.