پیام های تسلیت

به مناسبت درگذشت شادروان سرهنگ کیومرث جهان بینی

شادروان سرهنگ  جهان بینی فرزند برومند ایران بود. از نخستین سال های خدمت در گارد شاهنشاهی انجام وظیفه می کرد، آخرین شغل وی فرماندهی واحد مراقبت ویژه گارد شاهنشاهی بود، و در انجام وظایفی که به عهده می گرفت، صمیمانه می کوشید.
زنده یاد سرهنگ جهان بینی خدمتگزار صدیق و وفادار شاهنشاه فقید، و از عشق به میهن سرشار بود. در سال ۱۳۵۷ که شاهنشاه فقید ایران را ترک نمودند، زنده یاد جهان بینی همراه ایشان بود و در تمام این سال های سخت که دور از ایران گذشت در کنار خانواده ما باقی ماند.
فقدان دردناک او را به همسر عزیزش ستاره، فرزندانش یاسمن و کیخسرو، و خاندان گرامی جهان بینی و دوستانش از صمیم قلب تسلیت می گویم.