اخبار و رویدادها

به مناسبت چهل و سومین سالروز درگذشت شاهنشاه فقید ایران

هم میهنان عزیزم،

گردهمایی شما در سراسر جهان در روز درگذشت شاهنشاه فقید ایران، یک بار دیگر اهداف متعالی شاهنشاه را برای رفاه و سربلندی ایران و ایرانیان بگوش جهانیان می رساند.

«شاهنشاه روحت شاد» انعکاس آگاهی و سپاس شما از برنامه های گسترده و سنجیده ای است که در آن سال ها در مسیر پیشرفت و تحقق عظمت دیرین ایران اجرا می شد و آینده ای درخشان را نوید می داد.

از همه شما که در اعتلای نام و آزادی ایران می کوشید صمیمانه سپاسگزارم.  دانه هائی که با ایمان و عشق کاشته می شوند به گواهی تاریخ، درختان تناوری خواهند شد.

نور بر تاریکی پیروز خواهد شد
زن، زندگی، آزادی