اخبار و رویدادها

سالروز جشن مشروطیت که نماد آغاز مردم سالاری در ایران است

به مناسبت سالروز جشن مشروطیت
۱۴ مرداد ۱۴۰۱- ۵ اوت ۲۰۲۲

سالروز مشروطیت که نماد آغاز مردم سالاری در ایران  است به هم میهنانم شادباش میگویم. ۱۴ مرداد ماه در تاریخ ایران روزی است که ملت ایران توانست پس از سالها مبارزه، نظام پادشاھی پارلمانی را جایگزین استبداد و خود رأیی کند . قانون اساسی مشروطیت ایران با شناسایی حقوق ملت  و جدایی قوای کشوری یکی از بزرگترین دست آوردهای سیاسی و اجتماعی ایران در درازای تاریخ شاهنشاهی است که در آن پیشکسوتان نهضت زن در ایران دوش به دوش مردان آزاده در آن سهیم بودند.
دیری نپایید که با همّت رضا شاه بزرگ، دوران بازسازی ایران برپایۀ تجدد خواھی و ناسیونالیسم کهن ایرانی آغاز شد و در دوران شاھنشاه فقید، ضمن تمرکز بر حفظ استقلال و یکپارچگی کشور، گامهای بلندی در کلیه شئون اجتماعی واقتصادی برداشته شد. در این عصر با از میان برداشتن نظام ارباب و رعیتی و پایان دادن به ستم دیرینه مردسالاری آرمان های نا شکفته جنبش مشروطیت بر آورده شد و تداوم و تکاملی که خواسته شاهنشاه فقید بود به ثمر رسید.
یاد آوری این سالروز خجسته با نوید آزادی توأم است.
به امید پیروزی نور بر تاریکی.