اخبار و رویدادها

سالگرد درگذشت پادشاه فقید ایران مسجد الرفاعی آراسته با تاج گلهای ایرانیان

مسجد الرفاعی آراسته با تاج گلهای ایرانیان، سالگرد درگذشت پادشاه فقید ایران
قاهره، ۴ مرداد ۱۴۰۰- ۲۶ ژوئیه ۲۰۲۱
Commemoration of the passing of His Late Majesty The Shah of Iran Mohammad Reza Pahlavi
The Al Rifai Mosque, July 26, 2021