اخبار و رویدادها

همراه با خانواده شادروان انور السادات، بر مزار زنده یاد جهان السادات

همراه با خانواده شادروان انور السادات، بر مزار زنده یاد جهان السادات. قاهره ۴ مرداد ۱۴۰۰- ۲۶ ژوئیه ۲۰۲۱
With Sadat family members
paying tribute at the tomb of The late First Lady of Egypt Mrs. Jehan Sadat, July 26, 2021