اخبار و رویدادها

پیام نوروزی شهبانو فرح پهلوی به مناسبت نوروز۲۵۸۱

فرا رسیدن جشن باستانی نوروز را به هم میهنان عزیزم و به همه آنان که در سراسر جهان این آیین کهن را عزیز می دارند، به نقش و اهمیت آن در دوستی و همدلی و همزیستی مردم جهان می اندیشند، و در پاسداری آن می کوشند،
صمیمانه شادباش می گویم.