نشان‌های سلطنتی پهلوی

نشانهای سلطنتی ایران پرچم های شخصی‌ رسمی‌ شاهنشاه ، شهبانو و ولیعهد ایران بودند که در شروع سال ۱۳۵۰ اتخاذ شدند. پرچم رسمی‌ شاهنشاه مرکب بود از یک زمینه آبی‌ کمرنگ که پرچم ایران در گوشه بالای سمت چپ قرار داشت و نشان خاندن پهلوی در وسط قرار گرفته بود. تاج پهلوی که برای تاجگذاری رضا شاه در سال ۱۳۰۵ درست شده بود در بالای نشان خاندن قرار گرفته بود.

 width=   

شعار سلطنتی پهلوی چنین است: “مرا داد فرمود و خود داور است “یا به صورت دیگر، “او به من قدرت فرمان داد و خود قاضی است “.

 


   همه حقوق محفوظ است. کپی رایت © ۲۰۲۰ - سایت رسمی فرح پهلوی شهبانوی ایران 

SiteLock