تاریخ فراموش شده

تاریخ فراموش شده

این مجموعه تاریخ ایران باستان را از آغاز سلسله هخامنشیان تا پایان ساسانیان دنبال می‌کند. داستانها براساس اسناد تاریخی‌ موجود تصویر سازی شده اند و از انیمیشن برای بازنمایی وقایعی که از آنها تصاویری موجود نیست استفاده گشته است .در قسمت اول سلسله هخامنشیان را از زمان تاسیس دنبال می‌کنیم. شخصیت مرکزی کوروش کبیر و فعالیتهای این پادشاه بزرگ را به تصویر میکشیم، همچنین سیستم اقتصادی و سیاسی و ارتش هخامنشیان را بررسی می‌کنیم

آرشیو فیلم


   همه حقوق محفوظ است. کپی رایت © ۲۰۲۰ - سایت رسمی فرح پهلوی شهبانوی ایران 

SiteLock