بازدید شاهنشاه آریامهر به همراه شهبانو فرح پهلوی از فرانسه ۲۱ مهر ۱۳۴۰

بازدید شاهنشاه آریامهر به همراه شهبانو فرح پهلوی از فرانسه ۲۱ مهر ۱۳۴۰

آرشیو فیلم


   همه حقوق محفوظ است. کپی رایت © ۲۰۲۱ - سایت رسمی فرح پهلوی شهبانوی ایران 

SiteLock