اخبار و رویدادها

پیام شهبانو فرح پهلوی به مناسبت نامزدی والاحضرت ایمان پهلوی

ایمان عزیزم،

از خبر مسرت آمیز نامزدی تو با آقای بردلی شرمن بسیار خوشحال و شاد شدم. برایتان سالیان دراز آرزوی تندرستی، خوشبختی و آسودگی خاطر دارم.