پیام های تسلیت

تسلیت شهبانو فرح پهلوی به مناسبت درگذشت ابراهیم گلستان

با کمال تاسف از درگذشت ابراهیم گلستان آگاه شدم. شادروان ابراهیم گلستان نویسنده و کارگردانی توانا بود و در سیر تحولات ادبی و هنری و شکوفایی و گسترش سینمای ایران نقش موثری داشت.

ابراهیم گلستان آن چه را در دهه های اخیر بر ایران می گذشت تاب نمی آورد  و دور از ایران  در جغرافیای دیگری می زیست.  اما در این سال ها، که من هم با او در تماس بودم، بیشتر از همیشه در فرهنگ و هنر و ادب ایران خانه داشت.

درگذشت این نویسنده و هنرمند را به همسرش، خانواده گلستان و همه دوستداران هنر ایران صمیمانه تسلیت می گویم.