اخبار و رویدادها

رویایی برای ارج‌ نهادن به میراث خاندان پهلوی از طریق هنر

مهرک داوودی نقاش و مجسمه‌ ساز ایرانی در جوار علياحضرت شهبانو فرح پهلوی و مجموعه ساخته شده از خاندان پهلوی در سال ٢٠١٣

شرح آثار

در اعماق آرام تخیل کودکی من، رویایی زاده شد – رویایی برای ارج‌ نهادن به میراث خاندان پهلوی از طریق هنر. كه در سال ۲۰۱۳، آن رویا به واقعیت پیوست با ساخت مجموعه‌ای ازنقاشی ها و مجسمه‌های برنزی از دست‌های علیاحضرت شهبانو فرح پهلوی و امضای ایشان (فرح)، به همراه یک جفت کفش برنزی از كفش های اعلیحضرت فقید محمدرضا پهلوی بر روی پایه‌های کوسن مخمل آبي با سوزن‌ دوزی و گل‌ دوزی با نخ طلا. همچنين ساخت امضای شاهنشاه فقید و دستان ولیعهد رضا پهلوی را از برنز بر پایه‌های سنگی، که بیانگر عشق و حمايت بی‌قید و شرط ایشان كه همواره برای آزادی ایران است.

این آثار هنری، ادای احترامی صمیمانه به شخصیت‌های برجسته و بزرگ اين خاندان که تاریخ و فرهنگ ایران را شکل داده‌اند. حضور پر مهر و مادرانه شهبانو فرح در راستای ترويج فرهنگ و هنر، و قدرت و خرد و تلاشهای شبانه روزی برای آبادانی و وطن‌ پرستی پادشاه فقید، وعده و تعهد و حمایت بی وقفه ولیعهد شاهزاده رضا پهلوی در راستای آزادی و آینده ایران نوین، در تمامی نقوش و خطوط این آثار حک شده‌اند و گواهی بر میراث ماندگار آن‌هاست.

این تنديسها نه تنها به عنوان آثاری هنری – بلكه ادای احترامی صمیمانه به خاندان ایرانساز پهلوی هست. آثاری همچون ، دستهايی که همراه با عشق و احترام به سالها سازندگی و تلاش برای آبادانی و سربلندی یک ملت را در بر می‌گیرند. كفشهايی كه قدمهای استوار و سازنده پادشاهی پیشرو و وطن پرست که  در راستای توسعه و پيشرفت ايرانی نوين و سربلند تمثيل ميكند. درحالی‌ که قطعات ریخته‌ شده دست‌ها و كفش های پادشاه را در دستانم می‌گیرم، به یاد قدرت هنر در حفظ تاریخ، برانگیختن احساسات، و احترام به بزرگانی می‌افتم که تأثیر و اثری پاک‌ نشدنی در ايران ما بر جای گذاشته‌اند. تنديس امضاء فرح و امضاء پادشاه رسالتی بود بر گواهي اسنادی امضاء شده كه در راستای احياء و ارتقاء دادن در زمينه فرهنگ ، هنر و توسعه و الهام بخش خاطرات پيشينيان بر آينده گان باقی باشد و بینندگان را به ارتباط با میراث غنی ایران عزیزمان و اهمیت تاریخی خاندان ایران ساز پهلوی دعوت کند. باشد که در حضور آنها به گذشته بیندیشیم و آینده را با همان لطف، عزت، مقاومت و احترامی که این تمدن کهن را تعریف می‌کند، در آغوش بگیریم.

مهرک داوودی
نقاش و مجسمه‌ ساز

خلق آثار هنری مهرک داوودی از خاندان ایران ساز پهلوی نشان‌ دهنده احترام، عشق و تقدير به این شخصیت‌های برجسته تاريخی ايران و میراث آن‌هاست. این آثار هنری داستانی از يك رويا تا قدرت، خرد، تلاش بی وقفه برای آبادانی و سربلندی ايران و ايرانی وعده آینده‌ای بهتر و روشنتر برای ایران عزیزمان را با زبان هنر بیان می‌کنند.