اخبار و رویدادها

بازدید شهبانو فرح پهلوی از افتتاح نمایشگاه بنیاد فرح پهلوی در پاریس 

بعد از ظهر روز سه شنبه ۲۱ ماه می، علیاحضرت شهبانو فرح پهلوی از نمایشگاه بنیاد خود در محل Fiap Jean Monnet, در منطقه پاریس ۱۴ بازدید کردند.

در این بازدید که با استقبال گرم و پرشور بازدیدکنندگان برخوردار بود،  ابتدا شهبانو از آثار بیش از هشتاد هنرمند نقاش، عکاس و مینیاتوریست در سه طبقه بازدید کردند.  این مجموعه که در طی ۴۵ سال اخیر به توسط خود ایشان خریداری و یا از طرف برخی از هنرمندان اهدا شده است، در طی این نمایشگاه بیش از ۳۷۰۰ بیننده را از چهار نقطه جهان مورد خطاب قرار داد.

در این دیدار شهبانو فرح پهلوی برای حاضرین سخنانی ایراد کردند و در پی آن در یک نشست خبری در حضور بیش از بیست خبرنگار بین المللی به پرسشهای آنها پاسخ دادند.

همچنین شهبانو در این دیدار با نمایندگان تعدادی از انجمنها نیز دیدار کردند.

عکس : Degati©️