اخبار و رویدادها

مرگ دلخراش ژینا «مهسا» امینی بدست رژیم زن ستیز جمهوری اسلامی

بار دیگر فرزندی از ایرانزمین به دست گزمه های حکومتی ضد ایرانی جان خود را از دست داد. من به عنوان یک مادر ایرانی این مصیبت بزرگ و دردناک را به مادر, پدر ژینا و بازماندگان او از صمیم قلب تسلیت می گویم.
با تمام تلاش های رژیم برای سرکوبی زنان، مبارزات آزادیخواهانه و خستگی ناپذیر زنان ایران قابل ستایش و تقدیر است.
من نیز با پیروی از شاهزاده رضا پهلوی روزهای ۲۷ و ۲۸ شهریور را عزای عمومی و سوگواری به نام او و همه فرزندان جان باخته ایران اعلام می دارم.