اخبار و رویدادها

بیانیه شهبانو فرح پهلوی در ارتباط با تاکید نظام بر حجاب اجباری

هم میهنان گرامی،

سخنان تازه‌ی حاکمان ایران و اصرارشان بر اجبار حجاب، نشان از این دارد که نه تنها اراده‌ای برای پاسخ به مطالبات این نسل آزادیخواه وجود ندارد بلکه دیگر حتی صدای ملت ایران را هم نمی خواهند بشنوند.

آنچه اکنون می‌بینیم تنها مقاومت مذبوحانه ناشی از ضعف و ترس در برابر حق انتخاب و حقوق مشروع آنها می باشد.

پافشاری حکومت درباره حجاب اجباری و مقاومت جامعه به ویژه زنان اگرچه در شرایط کنونی، جنگی نابرابر است اما همین جنگ است که سرانجام حکومت را به یک بن بست نهائی خواهد رساند و برنده این رویارویی، ملت ایران است.