اخبار و رویدادها

به مناسبت اهدای جایزه صلح نوبل ۲۰۲۳ به نرگس محمدی

اهدای جایزه صلح نوبل به خانم نرگس محمدی را به ایشان شادباش می‌گویم. این رویداد، نمودی از اهمیت مبارزات آزادی خواهانه‌ زنان ایرانی در نگاه جهانیان است.
زنان ایرانی در این چهار دهه و از همان آغاز فتنه ۵۷، زیر بیشترین فشارها و ستم ها زیسته‌اند. با وجود این، در همه‌ی این سالها در کنار مردان آزادیخواه ایرانی، برای باز پس گرفتن حقوق از دست رفته‌ خود مبارزه کرده‌اند و نشان داده‌اند که شایسته بهترین‌ها هستند.
امیدوارم خانم محمدی و دیگر زندانیان سیاسی عقیدتی هر چه زودتر از بند استبداد رها شوند. و امیدوارم این جایزه موجب توجه و کمک بیشتر جامعه جهانی به مبارزات ملت ایران برای پایان‌ بخشی به این شب دراز شود؛ که نور همیشه بر تاریکی پیروز است.
زن ، زندگی ، آزادی