اخبار و رویدادها

بیانیه شهبانو فرح پهلوی به مناسبت مسموم کردن دختران دانش‌آموز

فاجعه موحش مسمومیت‌های زنجیره ای در مدارس دخترانه که در هفته‌های اخیر به شهر‌های مختلف سرایت کرده است برای ما ایرانیان درد بزرگی است. رژیم ولایت فقیه گوشه های تازه ای از سرشت ناپاک خود را به جهانیان نشان میدهد، چهره ای که چهل و چهار سال پیش شاهنشاه فقید با بینش کامل آنرا«وحشت بزرگ» توصیف کرد.
سوال این است که چرا دراین چند ماهه مقامات مسئول در این خصوص سکوت کرده ا‌ند و این پرده پوشی نشانه چیست؟ آیا نمی‌توان پذیرفت که بطن و لایه‌های این نظام زن ستیز، عواملی با توحش در صددند که نقش زن در جامعه امروز را به هر قیمت محو و نابود کنند؟
من از روحانیون پاکدل خارج از مدار ولایت فقیه، از نظامیان و سپاهیان و همه مقامات دولتی که دلهایشان با ایران است میخواهم که چنین ستمی را نتابند و یار هم میهنمان خود باشند.
به امید پیروزی نور بر تاریکی و با امید به آزادی ایران زمین.