شبکه‌های اجتماعیفرح پهلوی, شهبانوی ایران

فرح پهلوی در تصدی ۲۰ ساله خود به عنوان شهبانوی ایران ، ریاست افتخاری ۱۲ موسسه هنری و ۲۶ سازمان تحصیلی‌، سلامتی‌، ورزشی، و فرهنگی‌ بودند، که در میان آنها نهاد های غیر دولتی نیز وجود داشت. ایشان در مصاحبه اختصاصی که با کنوس داشتند، عشق بدون تغییر و پایدار خود را به  هنر، فرهنگ، هموطنان خویش و ایران عزیزشان نمودار میکنند.

آگاهی‌ بیشتر

خاندان پهلوی

محمد رضا پهلوی با فرح دیبا، تنها فرزند سهراب دیبا، سروانی در نیروی ارتش شاهنشاهی ایران، و همسرشان، فریده قطبی ازدواج کردند. ازدواج سلطنتی درتاریخ ۲۸ آذر ۱۳۳۸ در تهران برقرار شد و ملکه فرح با عنوان شهبانو تاجگذاری شدند. لقب شهبانو به طور اختصاصی برای فرح پهلوی در تاجگذاری ۴ آبان ۱۳۴۶ ابداع شد.

سلف خود به عنوان همسر پادشاه ایران
جانشین رضا پهلوی ولیعهد ایران


از راست به چپ:
رضا پهلوی، ولیعهد ایران متولد ۹ آبان ۱۳۳۹
فرحناز پهلوی متولد ۲۱ اسفند ۱۳۴۱
علیرضا پهلوی متولد ۸ اردیبهشت ۱۳۴۵ تاریخ فوت ۴ دی‌ ۱۳۸۹
لیلا پهلوی متولد ۷ فروردین ۱۳۴۹ تاریخ فوت۲۰ خرداد ۱۳۸۰

 


   همه حقوق محفوظ است. کپی رایت © ۲۰۲۲ - سایت رسمی فرح پهلوی شهبانوی ایران 

SiteLock