اخبار و رویدادها

دیدار شهبانو فرح پهلوی با جناب مسعود قره‌خانی

دیدار شهبانو فرح پهلوی با جناب آقای مسعود قره‌ خانی، رئیس پارلمان نروژ, پاریس، شهریور ۲۵۸۲