اخبار و رویدادها

به مناسبت درگذشت اسفنـاک آرمیتا گراوند دختر۱۶ ساله ایرانی

با نهایت تاثر از درگذشت اسفناک آرمیتا گراوند آگاه شدم.  من به عنوان یک مادر این واقعه دردناک را به مادر، پدر و خانواده آرمیتا از صمیم قلب تسلیت می گویم.

تلاش خستگی ناپذیر زنان ایران در راه آزادی شایان ستایش و تقدیر است و ایمان دارم که تا نیل به مقصود از پا نخواهند نشست.
به امید پیروزی نور بر تاریکی