اخبار و رویدادها

به مناسبت آغاز فعالیت بنیاد شهبانو فرح پهلوی farahpahlavifoundation.org

بنیاد شهبانو فرح پهلوی با افتخار اعلام می نماید

۱۰ آبان ۱۴۰۲ – ۱نوامبر ۲۰۲۳

مراسم گرامیداشت و همچنین هشتاد و پنچمین سالگرد تولد شهبانو در کنسرت دکتر شاهکار بینش پژوه و به مناسبت اعلام آغاز فعالیت بنیاد شهبانو فرح پهلوی، با حضور ایشان به منظور ترویج و حمایت از این بنیاد برگزار خواهد گردید. برای جزئیات رویداد به سایت مراجعه کنید.

www.farahpahlavifoundation.org