پیام های تسلیت

تسلیت شهبانو فرح پهلوی به مناسبت در گذشت اسکندر فیروز

جای کمال تأسف است که شادروان مهندس اسکندر فیروز یکی دیگر از خدمتگزاران صدیق ایران از میان ما رفت. به همت و تلاش اسکندر فیروز بود که درسال ۱۳۵۰ سازمان حفاظت محیط زیست ایران به جای سازمان شکاربانی و نظارت بر صید آغاز به کار کرد، و با ابداع و بهره گیری از آخرین دستاوردهای جهانی نقش اساسی و مهمی در حفظ و نگهداری طبیعت متنوع و زیبای ایران به عهده گرفت.
اسکندر فیروز سالیان متمادی نماینده شایسته و کاردان کشورش در سازمانها و کنگره های مختلف بین المللی بود.  در سال ۱۳۵۱ به نیابت ریاست نخستین اجلاس جهانی محیط زیست در استکهلم برگزیده شد، از سال‌ ۱۳۵۲ تا سال ۱۳۵۴ عضویت هیئت‌ مدیرهاتحادیه بین‌المللی حفاظت از محیط زیست را به عهده داشت، و از سال ۱۳۵۴ تا سال ۱۳۵۶ در مقام نایب‌ رئیس این اتحادیه و عضو هیئت امنای صندوق جهانی حیات وحش و طبیعت انجام وظیفه می کرد.

فقدان شادروان اسکندر فیروز را به همسر گرامیش ایران، به فرزندان عزیزش آناهیتا و آذر و به خاندان فیروز صمیمانه تسلیت می گویم.
خدمات ارزنده اسکندر فیروز به طبیعت و محیط زیست ایران هرگز فراموش نخواهد شد.

روانش شاد