پیام های تسلیت

تسلیت شهبانو فرح پهلوی به مناسبت درگذشت دکتر محمد حسن رهنوردی

با اندوه فراوان از خبر درگذشت دکتر محمد حسن رهنوردی، استاندار پیشین یزد و دبیر کل کمیته المپیک ایران مطلع شدم. دکتر رهنوردی علاوه بر کسب افتخارات ورزشی در میادین آسیایی و جهانی، در مشاغل متنوع دولتی و همچنین سه دوره در کسوت نمایندگی مجلس شوری ملی منشاء خدمات ارزنده در جامعه رو به رشد ایران بود.
با تاثر درگذشت این چهره نام آشنا و میهن دوست را به فرزند گرامیش امیر و خاندان رهنوردی و جامعه ورزشی ایران از صمیم قلب تسلیت می گویم.