اخبار و رویدادها

اطلاعیه دفتر مخصوص شهبانو فرح پهلوی۲۴ فوریه ۲۰۲۴

اخیرا پیامی خطاب به دبیرکل سازمان ملل متحد همراه با امضای شهبانو فرح پهلوی و چندین تن از دیگر شخصیت های سیاسی و اجتماعی ایرانی در شبکه های اجتماعی منتشر گردیده که توجه برخی از هم میهنان را به آن جلب نموده است.

بدینوسیله به اطلاع هم میهنان گرامی می رساند که شهبانوی ایران از وجود چنین پیامی آگاهی نداشته اند و طبیعتاً هرگز چنین متنی را امضاء نکرده اند.

این یادآوری لازم است که هر نامه یا اعلامیه ای که به نام شهبانوی ایران منتشرمی شود بدون تائید دفتر مخصوص و یا وبسایت رسمی ایشان فاقد اعتبار می باشد.

دفتر مخصوص شهبانو فرح پهلوی