اخبار و رویدادها

پیام شهبانو فرح پهلوی به مناسبت روز جهانی زن

برگزاری روز جهانی زن، مبشر سپاس جهانیان از نقشی است که زنان در طول تاریخ در پیشرفت جهان و اهداف بشری به عهده داشته اند.

تاريخ ایران به نام شاهانی چون پوراندخت و آذرمیدخت، زنان شجاع و کاردانی چون رودابه و تهمینه و گردآفرید، و شاعران نام آوری چون فروغ فرخزاد و سیمین بهبهانی مزین است، و زنان ایرانی در گذر از قرن های دراز با سخت کوشی و پایداری ناهمواری های زندگی و روزگار را تاب آورده اند.

امروز نیز زنان ایرانی در داخل و خارج از میهن برای آزادی ایرانیان و اعتلای نام ایران به جان می کوشند.

روز جهانی زن را به همه زنان جهان شادباش می گویم و از صمیم قلب برای زنان شجاع و آگاه ایرانی، آزادی و رهایی آرزو می کنم.
نور بر تاریکی پیروز است.
زن ، زندگی، آزادی