اخبار و رویدادها

بنیاد شهبانو فرح پهلوی برای حمایت از هنرمندان

بنیاد شهبانو فرح پهلوی برای حمایت از هنرمندان این نمایشگاه را ترتیب داده است.
پاریس – آوریل/ مه ۲۰۲۴

بیانیه مطبوعاتی
فیاپ ژان مونه با کمال افتخار شما را به نمایشگاه
مجموعه هنری شهبانو فرح پهلوی دعوت می کند

از ۸ آوریل تا ۲۴ مه ۲۰۲۴ همه روزه
از ساعت ۱۰ صبح تا ۹ بعد از ظهر
آدرس :

Fiap Jean Monnet, 30 Rue Cabanis,
Paris 75014

مؤسس موزه های متعددی چون موزه نگارستان، موزه فرش تهران، موزه سرامیک و ظروف باستانی
تهران، موزه رضا عباسی و موزه هنرهای معاصر تهران، همچنین مؤسس کانون پرورش فکری کودکان و
نوجوانان، جشنواره شیراز و توس، شهبانو فرح پهلوی در طی چندین دهه بانی توسعه فرهنگ و هنر در
ایران بوده است.

پس از گذشت ۴۵ سال از تغییر رژیم در ایران، هنرمندان همچنان شهبانوی خود را به عنوان یک پناهگاه،
یک زن آزاده و مرجعی برای هنر و فرهنگ می دانند.

بنیاد شهبانو فرح پهلوی از سال گذشته وظیفه خود را مبنی بر حمایت از هنرمندان و حفظ این مجموعه زیبا
برعهده گرفته است.

این اولین نمایشگاه از این مجموعه در پاریس با بیش از ۷۰ اثر منتخب که خریداری ویا پیشکش شدند
میباشد. اکثراین آثار توسط هنرمندان ایرانی خلق شده اند.

کیوریتور نمایشگاه : وانشا رودبارکی
تماس :
88 22 70 62 6 (+33)
info@vanecha.com
گزارش عکس و مقالات فقط با تایید درخواست از ۴۸ ساعت قبل امکان پذیر می باشند