اخبار و رویدادها

به مناسبت روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان

خشم و اعتراض زنان ایرانی در مبارزه با خط مشی های زن ستیزانه ای که سال هاست پهنه اجتماع و سیاست جمهوری اسلامی را در می نوردد با فرارسیدن روز جهانی خشونت علیه زنان به اوج رسیده و مردم جهان را بیش از پیش با زنان شجاع و آگاه ایرانی، که علیرغم سرکوب ها و بازداشت های گسترده همچنان در خط مقدم مبارزه و مقاومت ایستاده اند همراه کرده است.
من با زنان دلیر و مبارز ایران که در راه دستیابی به حقوق انسانی خود ولو به بهای جان می کوشند همدل و همراهم و به پایان رسیدن خط مشی های زن ستیزانه و تحقق اهداف والای انسانی را در میهنم آرزو می کنم.

خشونت علیه زنان مصداق آشکار تجاوز به حقوق بشر است.

به امید پیروزی نور بر تاریکی