اخبار و رویدادها

اطلاعیه دفتر شهبانو فرح پهلوی به مناسبت برگزاری کنسرت روز ۹ دسامبر ، ۲۰۲۳

بنیاد شهبانو فرح پهلوی با هدف توسعه، ترویج، و پژوهش در باره فرهنگ، تاریخ و هنر قرن بیستم ایران اخیرا آغاز به کار کرده است.
به منظور پشتیبانی از اهداف بنیاد، با ابتکار آقای دکتر شاهکار بینش پژوه کنسرتی در روز ۹ دسامبر ۲۰۲۳ در شهر لس آنجلس به رهبری ایشان برگذار گردید. این کنسرت با شکوه فراوان و شرکت هم میهنان انجام پذیرفت.

شهبانو از محبت و حمایت آقای شاهکار بینش پژوه و هم میهنانی که در این کنسرت شرکت کردند سپاسگزاری می نمایند.