پیام های تسلیت

تسلیت شهبانو فرح پهلوی به مناسبت درگذشت شادروان ژان خاکزاد

با نهایت تاسف از درگذشت ژان خاکزاد روزنامه نگار برجسته و پیش کسوت آگاه شدم. شادروان ژان خاکزاد تا پیش از ۱۳۵۷ سردبیری بخش خبر را در شبکه یک رادیو تلویزیون ملی ایران عهده‌ دار بود. در طی سالهای دوری اجباری از میهن به فعالیت رسانه‌ای خود به مدت بیست سال با تهیه برنامه‌های هفتگی «صدای شما» در رادیو فردا ادامه داد. او هرگز دست از مبارزه برای رهائی ایران بر نداشت و از وضعى كه براى میهن عزیز ما ایران پیش آمده د رد و رنج فراوان می برد.
از دست رفتن ژان خاکزاد را كه یکی از نمونه هاى پاکدامنی و اخلاق روز نامه نگاری بود به همسر گرامیش شهناز و فرزندان عزیزش مهدی، کتایون و سام و جامعه مطبوعات وهمکارانش در رادیو فردا از صمیم قلب تسلیت مى گویم.
روانش شاد